Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2009

Δελτίο Τύπου

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 7 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη ενημερωτική συνάντηση των Προέδρων και εκπροσώπων Συλλόγων στον Πειραιά.
Στην εν λόγω εποικοδομητική συνάντηση σε πνεύμα ενότητας :
Α) Δόθηκαν διευκρινιστικές απαντήσεις από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής καθώς και από το νομικό σύμβουλο σε απορίες και προβληματισμούς που διατυπώθηκαν από Προέδρους και μέλη Δ.Σ. των Συλλόγων σχετικά με την οργάνωση του αγώνα, την πορεία ίδρυσης της Ομοσπονδίας και τις διαδικασίες δημιουργίας ενός πλέγματος δραστηριοτήτων για τη βελτίωση της αγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας.
Β) Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής σχετικά με τα μέχρι τούδε τεκταινόμενα, αυτούς τους δύο μήνες της θητείας της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, τα οποία είναι τα εξής :
Πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής όπου συζητήθηκαν τα άμεσα οργανωτικά ζητήματα και τα ζητήματα διευθέτησης των επαφών με τους ιθύνοντες.
Βρίσκεται προς διευθέτηση σε σύντομο χρονικό διάστημα το ζήτημα της εύρεσης χώρου στην Αθήνα ή στον Πειραιά, που θα χρησιμεύσει ως έδρα της Ομοσπονδίας.
Αναρτήθηκε ήδη στο Διαδίκτυο ιστότοπος , όπου θα παρατίθενται όλες οι ενέργειες που πραγματοποιούνται, θα υπάρχει πλήρης και διαρκής ενημέρωση για τα δρώμενα στο χώρο των τριτέκνων, και για τις επαφές που πραγμα- τοποιούνται, και το σημαντικότερο, θα αποτελεί ο χώρος αυτός έναν τρόπο άμεσης επικοινωνίας όλων των τριτέκνων πανελλαδικά, όπου θα παρατίθενται προβλήματα, απορίες και ανησυχίες, τα οποία θα απαντώνται τόσο από το προεδρείο της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής όσο και από τον υπεύθυνο Νομικό Σύμβουλο.
Έχουν ήδη καθοριστεί επαφές με αρμόδιους υπουργούς και υφυπουργούς, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μέσα στις επόμενες δεκαπέντε ημέρες, ώστε να υπάρξει άμεση ενημέρωση των αρμοδίων και να συζητηθούν τα θέματα των τριτέκνων. Για τις ως άνω συναντήσεις θα ενημερωθείτε άμεσα, καθώς και για τα αποτελέσματά τους. Επαναλαμβάνουμε ότι ο κοπός είναι ένας, αδιαπραγμάτευτος και δεν παζαρεύεται ούτε «σαλαμοποιείται».
Η Προσωρινή Επιτροπή δεσμεύεται ότι από τούδε και στο εξής η ενημέρωση θα είναι διαρκής, έγκυρη και πιο άμεση. Σ΄ αυτό όμως πρέπει να βοηθήσουν όλοι οι Σύλλογοι, οι οποίοι οφείλουν μέχρι 20 Μαρτίου να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με φαξ ή ταχυδρομικώς όλα τα τηλέφωνα, σταθερά και κινητά που έχουν, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την ταχυδρομική διεύθυνση, στις οποίες μπορούμε να αποστέλλουμε έγγραφα και ενημερώσεις, ώστε να υπάρχει σωστή και άμεση επικοινωνία. Οφείλουν να δηλώσουν όλοι τον ευχερέστερο γι’ αυτούς τρόπο επικοινωνίας.
Σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία της δικασίμου για την ίδρυση της
Ομοσπονδίας είναι η 23η Μαρτίου τρέχοντος έτους. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθούν εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων της Ομοσπονδίας. Θα ενημερωθείτε άμεσα για τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την εκλογή εκπροσώπων από κάθε Σύλλογο μέσω των Γενικών Συνελεύσεων, εκτός και αν κάποιοι έχουν ήδη εκλέξει.
Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή είναι αρραγής, δυνατή , διαθέτει κύρος και δυναμική και θα προσπαθήσει με κάθε μέσο να προωθήσει έμπρακτα τα αιτήματά μας. Απαιτείται όμως και η στήριξη από όλους τους Συλλόγους σε πνεύμα συλλογικότητας και συμμετοχικότητας. Κανείς δεν περισσεύει. Γι’ αυτό και καλούμε εκ νέου όλους τους Συλλόγους που δεν παρευρέθηκαν στη συνάντηση του Σαββάτου να στηρίξουν αυτή τη σημαντική και ουσιαστική προσπάθεια, να ενταχθούν στην Ομοσπονδία και να προσυπογράψουν την προσπάθεια βελτίονος οργάνωσης του αγώνα. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε ενημέρωση και βοήθεια.
νημερώνουμε ότι υπάρχει αναγκαιότητα και θα πραγματοποιηθεί η εντονότερη παρουσία μας στα Μέσα Ενημέρωσης, τόσο εθνικής εμβέλειας όσο και τοπικά, απλό κάθε σύλλογο, τόσοι έντυπα όσο και ηλεκτρονικά ώστε να προβάλλονται τα αιτήματά μας.
Ενημερώνουμε τέλος ότι ο Πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής κ. Τσίπρας Κωνσταντίνος κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού κ. Καραμανλή στη Λαμία στις 21 Φεβρουαρίου, παρέδωσε υπόμνημα , στο οποίο μεταξύ των άλλων ζητήθηκε και μία συνάντηση με τον ίδιο τον πρωθυπουργό της χώρας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κων/νος Τσίπρας Χρήστος Βορδός

Δεν υπάρχουν σχόλια: